Pengertian Nuzulul Qur’an

pengertian nuzulul qur’an

Pengertian Nuzulul Qur’an Secara Harfiah dan Istilah

Nuzulul Qur'an - Pengertian Nuzulul Qur'an secara harifah memiliki makna turunnya Al Qur'an (kitab suci agama Islam), secara umum pengertian nuzulul Quran ialah peristiwa turunnya Al Qur'an secara kes...